Finanskrisen i Sverige 1992

När stormen kommer – Skydd mot en finanskris

När det talas så mycket om att du riskerar att bli blåst, lurad och ett offer för de stora företagens spekulationer och lögner. Ja, då är det inte mera än rätt att nämna lite om en finanskris också. Här handlar det då om den stora svenska finanskrisen 1992 och vad som ledde till denna. Hur skyddar du dig då mot en finanskris? Ja, det är inte alls det lättaste i världen, speciellt då inte om du bara är en liten småsparare utan större ekonomiska kunskaper. För att du ska kunna förutse en sådan kris, så krävs det stora kunskaper. Om du inte har dessa handlar det helt enkelt om att kunna läsa olika personer, och verkligen välja den rätta experten att lita på.

Detta var det som ledde till den stora finanskrisen

När det nu ska handla om den svenska finanskrisen 1992, så kommer detta redan här inte alls att vara hela sanningen. Det handla faktiskt om en kris som påbörjades redan 1990 och skulle fortsätta fram till 1994. Denna berodde då på många olika faktorer, precis som det alltid är när det gäller det statliga och internationella finanserna. Det som används som de faktorer vilka bar skuld till krisen är avskaffandet av kreditmarknadens regler för bostadsmarknaden, men den störa boven var naturligtvis statens dåliga kontroll av valutan. Som vanligt så lades grunden till denna totala katastrof redan innan mellan åren 1986-1990 genom nya fördelaktiga villkor i bankvärlden. Ja, du vet den där fantastiska bubblan som aldrig spricker. Krisen kom att beröra finans- och fastighetsmarknaden samt banksektorn. Summa, alla levande människor i Sverige.

Den stora krisen skedde 1992

År 1992 havererade den svenska fasta växelkursen och Sverige fick en flytande växelkurs. Detta anses härleda till finansmannen George Soros valutaspekulationer. För att skapa ett försvar mot total ödeläggelse av den svenska kronan infördes en marginalränta på hela 500%. Nu var detta dock inget som hade en direkt påverkan på de skuldsatta, och infördes också under så kort tid att det inte anses haft någon större inverkan på bostadsmarknaden. Att räntan sattes så högt var ett verktyg för att försvara kronans värde. Här förhindrade detta en valutaspekulation som skulle ha medfört stora vinster om den svenska kronan skulle ha devalverats.

precis som vid varje stor internationell valutakris, så går varje land ut till sina medborgare och presenterar krispaket efter krispaket. Detta gjordes naturligtvis även inför de svenska småspararnas ögon. Hur som helst var det ”nästan” alla som förlorade på denna kris, vilket alltid är ett resultat av en finanskris. De finns alltid ett fåtal som klarar sig på mirakulösa sätt. För småspararnas förluster finns det inga siffror, men om du tänker dig att de svenska bankerna gjorde kreditförluster på cirka 179 miljarder kronor. Ja, då förstår du hur illa det hela var. Om du ser tillbaka i backspegeln, så kanske det ändå var så att Sverige klarade av och hanterade den kris som uppkommit på ett bra sätt med tanke på omständigheterna.

Bubblan spricker alltid

För att lära sig att inte förlora sina pengar vid en eventuell finanskris, kommer du faktiskt inte alls att behöva veta ett skvatt om ekonomi och hur detta fungerar. Du kan helt enkelt vara den som investerar dina pengar och tror att detta fungerar precis som ett lotteri. Om du vinner på en lott, ska du ju hämta ut din vinst och om du inte vinner så ska du söka efter ett annat lotteri med större chanser. Hämtar du inte ut din vinst inom föreskriven tid , så kommer denna att tillföra lotteriföretaget. Ja, se det så. Bubblan som växer kommer att spricka. Det betyder att du har en viss tid att ta hem din vinst innan den går förlorad. Nästa finanskris är på väg och garanteras komma till 100%. Kruxet är bara att ingen vet när.