Fermenta – En härva utan dess like

Doktorshatten och Bokföringen

Det stora namnet i Fermenta-affären är något som fortfarande ligger kvar på massor av svenskar läppar. Dock är det så att en del känner ett stort hat då de förlorat sina sparpengar och beskyller denna man för detta, medan andra beundrar denne man för att fortfarande ligga på toppen i det svenska näringslivet. Ja, det hela handlar om Affärsmannen Refaat El-Sayed som gick in med hull och hår i den medicinska uppstickaren Fermenta under det svenska 80-talet. Ja, han satsade faktiskt friskt själv. Som ägare av Fermenta och med snabba satsningar samt utveckling inom mikrobiologi hade han investerat 4 miljarder kronor. Naturligtvis fick detta stor uppmärksamhet, och skapade en investeringshysteri bland alla småsparare. Här satsade många alla sina pengar på Fermenta.

Anledningarna till att aktien ökade

När du ser detta från ett perspektiv så kommer det ses naturligt att det vara många kontroller som bortsågs från. Det är lätt att säga men när du står inför ditt livs investering, tänker du verkligen så? Nej, är svaret med tanke på alla de som förlorade allt. Här fanns det två stora varningsklockor. Det första var att ingen kontroll gjordes av Refaat El-Sayeds doktorshatt i tid, så att detta höjde förtroende för denna man och därmed förtroendet för Fermenta. Det andra var att ingen noggrann kontroll av bokföringen gjordes. Hade detta utförts så skulle det påvisat att Fermenta var ett företag som egentligen aldrig gått med någon vinst.

Hur som helst uppdagades den falska doktorshatten vilket leder till att aktiernas värde sjunker 15% på bara ett dygn. Detta betyder naturligtvis att både investerare, småsparare och inte minst Refaat själv förlorar massor av pengar. Bara Refaat El-Sayeds eget värde på hans aktieinnehav i bolaget sjönk med 600 miljoner på ett dygn. Efter detta uppdagas även att det manipulerats med bokföringen vilket leder till det slutliga och dödliga skottet i hjärtat av Fermenta. På bara ett år sjunker bolagets totala aktievärde från att vara 11 miljarder, till att knappt vara synbart på botten av den törstiges vattenglas.

Det kunde ha gått illa för Volvo

Att skriva i detta sammanhang om att det kunde ha gått illa för Volvo, är ju som att försöka hindra ett godståg från att falla ned i en ravin med en tesked. Ja, illa för Volvo hade ju ödet bestämt att det skulle gå i alla fall. Den forna svenska giganten är numera bara ett blekt minne från sina stora dagar. Hur som helst hade det kunnat gå riktigt illa tidigare än det gjorde. Detta svenska företag var också kraftigt involverat i Fermenta-affären. Här var det Ulf Lindén som fick smeknamnet ”PG Gyllenhammars Torped”, efter att ha lossat Volvo nästan oskadda ur denna härva. De drar sig ur alla affärer rörande Fermenta på grunderna av att det bara fanns en principöverenskommelse och de ”väsentliga förutsättningarna” för detta hade förändrats. Det var det beskedet som fick Fermenta på Fall.

Vad ska en småsparare ta till sig från Fermenta-affären

Naturligtvis kommer det nu till vad just du som vill få dina pengar att växa istället för att försvinna, verkligen kan ta till dig från denna helvetiska härva. Ja, naturligtvis går det inte att se allt, vara en siare och astronomiskt förutseende. Helt klart, alla leker med risken att förlora sina pengar vid varje tänkbar investering. Dock kan du vara noga med att kontrollera saker såsom i detta fall doktorshatten och ett bolags egentliga bokföring. Om du inte kan detta, så ska du i alla fall inte stanna vid det sjunkande skeppet som många i detta fall gjorde. Här hade det varit bättre att kapa förlusterna vid 15% och sedan försöka rädda det som var möjligt.